Mindfulness & Meditation

 

SKOLEN FOR

MINDFULNESS & MEDITATION

NATUR & ESSENS

Ved Heinrich Johansen

meditation & spiritualitet

Kalender

meditation & spiritualitet

Kurser & Forløb

Hjem i essens

Retræter

Firekeeper - Mandens Vej

Uddannelser

MINDFULNESS & MEDITATION PERSONLIG & FAGLIG UDVIKLING

LIVSKRAFT!

 Længsel & forbundethed.
3-dages retræte på Helgenæs den 14-16. april 2023.

Læs mere her ⇒

 

Intention & Vision

 

Hjertet, naturen og stilheden kalder. Hvem og hvad svarer?

Intentionen med mit arbejde er inspiration og støtte til et liv i sandhed, kærlighed og frihed, og at meditation og selvudvikling har til formål at berige sig selv og andre mest muligt.

Grundholdningen hviler på dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet. Uanset tro, personlighed og spirituelt ståsted.

Visionen er ønsket om sandhed, tilgivelse og frisat liv, for alle levende væsener, på alle planer.

meditation & spiritualitet
meditation & spiritualitet

Livsvej & Essens

 

Mindfulness & meditation kan for den enkelte være både en måde at være i livet på – fra øjeblik til øjeblik – eller en teknik man benytter sig af til f.eks. stressreducering.

Jeg arbejder levende meditativt med selvberoelse, selvindsigt og selvbefrielse, med en fri vilje til at vælge sin vej og sandhed i livet.

For mig er meditation en livsrejse med åbent sind og åbent hjerte ind i et kraftfuldt og sårbart møde med livet som det er, frisat i vores sande essens som det menneske vi dybest set er.

FRISAT LIVFULDHED

FOR HELE MENNESKET

Kontakt

Heinrich Birk Johansen

Tlf. 40 68 50 34

Huset ved Søen

Horsensvej 31
Salten Langsø
8653 Them

hj@heinrichjohansen.dk

Cvr.nr. 2741 0960

Reg.nr. 3409
Kontonr. 0011325858

Find og følg os på Facebook