Åbne aftener & dage

Åbne møder, foredrag & workshops 

Vi tilbyder løbende en række åbne fordybelses aftener og dage, foredrags- & workshops med forskellige temaer,
der primært afholdes i Huset Ved Søen nær Silkeborg og i Gentofte.

Foredrag og åbne infoaftener:

Mandens Vej og Ledercirklen Deep Performance Leadership

Om nærvær, maskulinitet, livskraft, indre lederskab & livsformål.

Et foredrag med udgangspunkt i den tid manden lever i i dag og bud på hvad det gør ved ham – og ikke mindst kalder frem i ham af nødvendig vilje, valg, visdom & vildskab.
Læs mere her og book din billet.

 

Åbne møder i hjertet:
Fordybelses aftener & dage.

Essens, meditation, chanting, lydhealing og trommerejse mm.:

Deltag en enkelt gang eller flere som forløb.
Aftenerne og dagene er desuden en mulighed for at få indblik i vores Opvågnings Gruppe og Opvågnings Retreats.

Læs mere og køb billet til den:

 

Foredrag:
Mindfulness & meditation i dit liv.

Få indblik i meditation & mindfulness med en både spirituel og forskningsbaseret tilgang.
Hør om bl.a. De 5 Forhindringer & Nøgler, De 7 Grundholdninger, Livfuldheds Cirklen med mere.
Bliv inspireret til meditationstræning som et redskab til bl.a. øget ro, nærvær og stresshåndtering, samt spirituel fordybelse mm.
Aftenen byder på forskellige meditationer og oplæg fra forskellige meditative traditioner og skoler verden over.
Efter selve foredraget på to timer, kan du stille spørgsmål til kommende kurser, uddannelser og forløb.

 

 

 

Åbne Meditations aftener for mænd

Mandens Vej – Maskulin essens, meditation & indre lederskab.

Læs mere og køb billet til den:

 

 

“Vision Quest / Visions Søgning”

Hvad er dit livsformål, den dybeste mening med dit liv?

En aften om at søge, finde og leve efter sit livsformål.

Om min mangeårige rejse frem mod selve Vision Questen, der kulminerede i Canadas bjerge med bl.a. ørne, pumaer, slanger, bjørne og ulve som nærmeste “vidner” i august 2007.

Inden da var gået et ekstremt intenst forberedelsesår med ugentlige fasteperioder, udesidninger, svedehytter, meditationer og afkald på mange af livets “normale fornødenheder” med mere.

På den afsluttende 3 døgns udesidning uden mad og drikke, der fulgte efter de 7 døgns afsluttende forberedelse (som også var uden mad og heraf desuden et døgn gravet ned i jorden uden mad og drikke), samt diverse indvielsesritutaler og flere svedehytteceremonier, modtog jeg ørnefjeren som symbol på at have gennemført Questen og have modtaget mit livsformål efter 1000 af års gamle Apache og Lakota traditioner for Vision Quest for stammernes unge krigere.

Hør også om den store udfordring det var at integrere det hele i mit hjemlige liv som “almindeligt menneske” Danmark, som familiefar og meget mere.

“Den der ikke kender sit livsformål, må gøre det til sit livsformål, at kende det”.
Native lakota

Efter selve foredraget, kan du høre om dine muligheder for at komme på enten Vision Quest eller Natur Quest i Danmark i 2020.

Læs mere om Vision Quest  her.

 

Giv slip – intet er under kontrol!

Foredragsaften åben for alle om 12 iboende egenskaber & kvaliteter vi kan kultivere igennem meditation & mindfulness.

Essensen af 25 års rejser og fordybelse i diverse visdomsretninger.

Læs mere og køb billet til den

 

Meditation & mindfulness – en vej i livet.
Foredrag – Workshop – Infoaften.  

En workshop med forskellige meditationer samt mindfulness & heartfulness øvelser.

Oplæg om De 4 Mér som veje til dybere essens, og hvordan meditationstræning og mindfulness i hverdagen, kan være en livsvej at gå både personligt og fagligt.

Mulighed for at vælge at blive efter workshoppen og få mere information om kommende kurser og uddannelser mm.

– meditative metoder der kultiverer healende sindstilstande, der har positiv indflydelse på mindful fordybelse, reducering af stress, smerter, depression og angst mm.

– inspiration til at bringe meditation, mindfulness & heartfulness ind i dit liv, både som en konkret teknik/metode og en egentlig måde at være i livet på – personligt og fagligt.

Efter selve workshoppen der tager 75 minutter og byder på forskellige oplæg og øvelser, kan man vælge at blive indtil kl. 20:45 og høre nærmere om de udbudte kurser, uddannelser og retreats mv.


Sygdom & Visdom – vejen ud af stress, smerter & depression:

Hør forskningsunderviser i mindfulness & meditation, Heinrich Birk Johansens, egen personlige beretning om at bryde sammen af stress, depression og kroniske smerter og at komme gennem sygdom ved hjælp af traditionel og naturlig visdom. Bla. intensiv kropsbehandling, faste, meditation, naturhealing og via ophold hos yogier i Indien, tibetanere i Himalaya og indianere i Canada.

Heinrich fortæller her hele sin egen personlige historie om den 25 års lange rejse ud af sygdom ved hjælp af indre & universel visdom. En visdom vi alle vel og mærke besidder.

Hør om en til tider meget udfordrende rejse med depression og kroniske gigtsmerter i det meste af kroppen som tro følgesvende. Følgesvende der også viste sig at være “vejen hjem” til mere nærvær, lethed, glæde, kærlighed og at finde sit livsformål.

Rejsen var først og fremmest en rejse “på de indre planer gennem indre landskaber”, men konkret blev det også til skelsættende ophold i bl.a. Nepal hos tibetanske flytninge og i Canada hos native indians.

Foredraget krydses med forskellige meditative øvelser.

Efter selve foredraget der slutter kl. 21:00, kan man vælge og blive og høre mere om kommende kurser og uddannelser og stille spørgsmål hertil.

(Ved efterfølgende tilmelding til 8-ugers kursus eller uddannelsesforløb mm., refunderes billetprisen for foredraget).

HØR OM;
– smerte & lidelse og vejen herudad.
– naturens healende kraft.
– smertens mange “ansigter og forskellige trin”.
– at give op & at hengive sig.
– at stoppe med at kæmpe og tillade den healende sårbarhed.
– visdom fra ophold hos native indians i Canada & tibetanere i Himalaya.
– hverdagen som det vigtigste praksis sted at åbne sig op.
– kærlighed & frygt.
– “wake up calls” & synkronisitet.
– diciplin, dedikatation og at gøre sig umage.
– om at stille sig til rådighed, at være til tjeneste.
– vigtigheden af taknemmelighed.
– ørkenvandring & modstand.
– “landmandszen”.
– “det handler ikke om dig, men sker ikke uden dig”.
– om at træffe et valg.
– om overbærenhed
– mm.

 

For information om øvrige foredrag, kontakt Heinrich på:

pan@firekeeper.dk