Kriger & Offer – Det indre lederskab

Kommende datoer – TBA

 

Kursus retræte for private & professionelle, for både kvinder og mænd.

Begreberne Kriger & Offer (Egoet) bruges i bl.a. native american wisdom, tibetansk buddhisme og i japansk zen og handler om at tage ansvar for sit livslederskab, sit indre (vej)lederskab og livsformål.

Undervisningen sigter mod at opdage muligheden for dybere hvilen og sindsro, hjertevarme & vågenhed i nuet. Som en indre opdagelse og hengivelse, som et dybere møde med sig selv og med andre mennesker. Dette er traditionelt Krigerens & det autentiske Selvs vej.

Krigerens holdninger & handlingers kildeudspring, er hjertets ubetingede kærlighed og er for samhørighedens (stammens/fællesskabets) bedste.

Krigeren /Selvet i os alle er unik. Selvom Krigeren hviler i det fællesmenneskelige rum og i pagt med naturen, er Krigerens (op)gave at finde ind til sin egen unikke kerne – sit autentiske Selv.

Offeret (Egoet) er fanget i et spind af uklarhed, løgne, fordømmelser og adskillelse etc., og er styret i sine holdninger & handlinger af frygt og angst for at miste; kontrol, anseelse, relationer, helbred og sig selv etc.
Offeret giver sin Kraft væk til andre, har mistet kontakten til sin sande kilde og ståsted i det autentiske Selv. Har mistet sig selv i et øjeblik, i perioder eller helt og holdent.

Dato – Sted – Priser

TBA

Priser:

TBA

(For momspligtige tillægges 25% moms).

 

Tilmelding:

Reduktion i pris:
Har du brug for at betale mindre (studerende, arbejdsledig eller andet), kontakt os gerne, da der er enkelte retreat legater udbudt.

Der tages forbehold for prisstigninger på overnatning og forplejning i takt med at kursusstederne hæver deres priser.

(Ovenstående priser pålægges 25% moms for momsregistrerede).

Tilmelding til retreats er bindende. Ved eventuel framelding tilbagebetales indbetalt beløb ikke uanset grunden til framelding, men man er velkommen til at overdrage sin plads til en anden, der opfylder kravene for deltagelse. Ved tilmelding senest 14 dage inden retræten refunderes betaling for forplejning.

Hvis retræten aflyses af andre grunde end udbyders beslutning (statsbestemt nedlukning pga. Corona virus f.eks.), overflyttes man til et senere retræte med samme indhold eller efter eget valg, et andet af vores udbudte retræter.


Ansøgning:

Ansøgning om deltagelse til retreatet modtages løbende.

  • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 5 linjer.
  • hvilket retreat du ønsker deltagelse på.
  • om du ønsker ene- eller dobbeltværelse eller sover i eget telt/på sovesal på retreatet. (Se priserne ovenfor under “Priser & praktik”).
  • din erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
  • ønsker samkørsel/kan ligge bil til.
  • om du er privat deltager eller fradragsberettiget/selvstændig.
  • andet du måtte finde relevant for deltagelse.
  • hvordan du har fundet frem til retræten (har deltaget før, facebook opslag, anbefalet af andre mm).

 


Til Heinrich på hj@heinrichjohansen.dk