Om underviser

Heinrich Birk Johansen

Mindfulnesslærer, Meditationsformidler og MBSR instruktør, Mande- og Ledelses coach

Mit fundament til meditativ træning og selvudvikling, hviler på den grundholdning, at det handler om at berige menneskers liv og fællesskaber positivt, fra sit vågne levende hjertes visdom om kærlighed og frihed.

Grundholdningen udspringer af dyb tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet – uanset tro, spirituelle ståsted og personlighed.

For mig at se handler meditation og det indre arbejde derfor om, at vågne op i krop, sind, hjerte, sjæl og ånd, og berige sig selv og andre herigennem. Ergo er det så langt fra blot et individuelt projekt at være i meditativ fordybelse og selvudviklingsproces, men med en horisont, der rækker langt ud over en selv.

Baggrund

Jeg er født i 1970, har to børn og en kæreste og har arbejdet med menneskers udvikling siden 1992.

At undervise i meditation, mindfulness, selvudvikling, lederskab og livsformål, har i mere end 25 år været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg har modtaget undervisning af vidt forskellige spirituelle lærere og mestre, samt meditationsundervisere fra mange forskellige traditioner verden over siden 1993. Heraf kan nævnes bl.a. Madhurima, Jes Berthelsen, Helen Gamborg, John P. Milton, Jon Kabatt-Zinn, Genpo Roshi, Yongey Mingur Rinpoche, Dalai Lama, Tempeldal og John De Ruiter.

Jeg har gennemført sammenlagt 6 års uddannelse til mindfulnesslærer, meditationsformidler og MBSR instruktør efter internationale retningslinjer og var fra 2010-2018, underviser på forskningsprojekter på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.

Desuden har jeg gennemført to terapeutiske grundforløb på henholdsvis ID Akademi og Vedfelt Instituttet. Sidstnævnte med fokus på kybernetisk psykologi og ubevidst intelligens. Hertil diverse kurser og uddannelser indenfor coaching, mentoring og ledelses- og gruppe procesfacilitering.

Siden 2010 har jeg været tilknyttet lederuddannelsen Stifinder, som ekstern underviser og coach, samt FLSmidths internationale SITE Leadership Program og undervist i to år, på forskellige AP Møller Maersk ledelsesprogrammer. Jeg har herudover i en årrække afholdt egne lederuddannelser.
Læs mere om Deep Performance Leadership her.

En del af mit virke ligger i “Firekeeper – Mandens Vej”, som er arbejdet med drenge og mænd.
Læs mere om Firekeeper her.

 

Filosofi

Jeg tror på at det væsentlige for os mennesker er, at vi oplever meningsfuldhed i det vi gør, i det liv vi lever dybest inde fra hjertets dybeste sandhed. At vi er en del af sunde fællesskaber hvor vi bidrager positivt til andre menneskers liv og til noget der rækker ud over os selv.

At når vi handler i ægte ud fra det vi virkelig ved er sandt og i overensstemmelse vores sande værdier, ønsker og livsformål, er vi på vores rette livsvej og oplever livfuldhed, kærlighed og frihed.

Mit ønske er at vi alle må følge vores unikke vej her i livet og altid i kærlighed og frihed.

 

 

Kontakt mig på pan@firekeeper.dk