Om underviser

Heinrich Birk Johansen

Mindfulnesslærer, Meditationsformidler, MBSR instruktør og ledelsescoach

Mit fundament til meditativ træning og selvudvikling, hviler på den grundholdning, at det handler om at berige menneskers liv og fællesskaber positivt.

Grundholdningen udspringer af en tillid til og respekt for den enkeltes sandhed og vej her i livet – uanset tro, spiritualitet og personlighed.

For mig at se handler meditation og det indre arbejde derfor om, at vågne op i krop, sind, hjerte og nærvær / sjæl, og berige sig selv og andre herigennem.

Ergo er det så langt fra blot et individuelt projekt at være i meditativ fordybelse og selvudviklingsproces, men med en horisont, der rækker langt ud over en selv.

Baggrund

Jeg er født i 1970 og har arbejdet med meditation og selvudvikling siden 1992.

At undervise i meditation, mindfulness, selvudvikling, lederskab og livsformål, har i mere end 25 år været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg har modtaget undervisning og supervision af vidt forskellige spirituelle lærere og mestre samt meditationsundervisere fra mange forskellige traditioner verden over.

Heraf kan nævnes bl.a. Madhurima, Jes Berthelsen, Henrik Kragh, Helen Gamborg, John P. Milton, Jon Kabatt-Zinn, Genpo Roshi, Yongey Mingur Rinpoche, Dalai Lama og John De Ruiter.

Jeg har gennemført sammenlagt 6 års uddannelse til Mindfulnesslærer, Meditationsformidler og MBSR instruktør efter internationale retningslinjer, og var fra 2010-2018, underviser på forskningsprojekter på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby Universitetshospital.

Desuden har jeg gennemført to terapeutiske grundforløb på henholdsvis ID Akademi og Vedfelt Instituttet. Sidstnævnte med fokus på kybernetisk psykologi og ubevidst intelligens.

Hertil diverse kurser og uddannelser indenfor coaching, mentoring, ledelses- og gruppe procesfacilitering.

Jeg har i en lang årrække uddannet mindfulness & meditationslærer, hvor først og fremmest psykiatere, læger, sygeplejersker, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, stresscoaches og skolelærere har taget Basis- eller Masteruddannelsen.

Siden 2010 har jeg været tilknyttet lederuddannelsen Stifinder, som ekstern underviser og coach, samt FLSmidths internationale SITE Leadership Program og undervist i to år, på forskellige AP Møller Maersk ledelsesprogrammer. Jeg har herudover i en årrække afholdt egne lederuddannelser.
Læs mere om Ledercirklen – Deep Performance Leadership her.

En del af mit virke ligger i “Firekeeper – Mandens Vej”, som er arbejdet med drenge og mænd.
Læs mere om Firekeeper her.

 

Filosofi

Jeg tror på at det væsentlige for os mennesker er, at vi oplever meningsfuldhed i det vi gør.  At vi er en del af sunde fællesskaber, hvor vi bidrager positivt til andre menneskers liv og til noget der rækker ud over os selv.

At når vi handler i ægthed ud fra det vi virkelig tror på og som er i overensstemmelse vores sande værdier, ønsker og livsformål, er vi på vores rette livsvej og oplever livfuldhed, kærlighed og mening.

 

 

Kontakt mig på hj@heinrichjohansen.dk