På arbejdspladsen

Med mere end 20 års erfaring indenfor meditation og mindfulness på danske arbejdspladser og 8 års forsknings undervisning på landets største hospitaler , tilbydes forskellige muligheder på arbejdspladsen.

Vi udvikler gerne mindfulness-programmer og kursusforløb i samarbejde med den enkelte arbejdsplads.

Undervisning i mindfulness på arbejdspladsen kan indeholde:

  • Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) 8-ugers program.
  • Stresshåndtering, mental robusthed og trivselsfremmende tiltag.
  • Mindfulness Baseret Lederskab.
  • Team Spirit Development.
  • Foredrag og workshops.
  • Oplæg om mental robusthed
  • Uddanne ansatte til instruktører.

 

Kontakt Heinrich på:
hj@heinrichjohansen.dk

 

Form:

Vi tilbyder workshops, fyraftensforedrag og kurser i mindfulness og MBSR på arbejdspladsen eller hos os. Varighed fra 90 min. og op til længere forløb opdelt i moduler over tid, eller som sammenhængende dage.

Forløbene kan foregå på ugentligt eller månedligt basis på arbejdspladsen eller på eksternt kursussted, hvor medarbejdere trænes i at opnå mindfulness meditationens udbytte.

Typisk er der sat en til to timer af per undervisningsgang, og deltagerantallet afhænger som udgangspunkt kun af de praktisk rammer.

Det er også muligt at arrangere længerevarende dagskurser og retreats over flere dage.

Udbytte:

Gennem dedikeret træning i mindfulness meditation, viser erfaringer og utallige forskningsresultater gennem mere end 35 år, at man kan blive bedre i stand til at håndtere stress, øge koncentrationsevnen og den mentale robusthed, kreativitet og holde fokus under spidsbelastningerne med mere.

Evnen til at være tilstede i nuet med det som sker i og omkring en forbedres.

Mindfulness meditation giver mange mennesker en oplevelse af indre ro og øget livsglæde samt større mental overskud i livet – privat og på jobbet.

Det er vigtigt at understrege at for at opnå et positivt udbytte skal man træne og sætte tid af. Et udgangspunkt er minimum 12 minutter dagligt.