Uddannelser

Skolen for Mindfulness & Meditation udbyder Instruktør og Practitioner uddannelser som består af retræter, enesessioner, supervision og hjemmetræning,

 

 

Læs mere om uddannelserne:

 

Som deltager får du eksklusiv adgang til Heinrichs Johansens mere end 25 års personlige erfaring med meditation og mindfulness, 25.000 timers egen praksistræning og mere end 1000 dage i retræte.

Hertil 6 års uddannelser indenfor meditation og mindfulness, 2 års uddannelse indenfor integrativ dynamisk psykoterapi og kybernetisk psykologi, flere års kurser og uddannelser indenfor ledertræning, coaching, yoga og Qi Gong med mere.

Heinrich har gennem en lang årrække uddannet mere end 100 instruktører med vidt forskellig faglige baggrunde, først og fremmest psykiatere, læger, sygeplejersker, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, stresscoaches og skolelærere, men alle faggrupper er velkomne på uddannelsen.

Han har undervist på mere end 50 MBSR kurser, undervist i 8 år på forskningsprojekter med mindfulness og meditation på landets største hospitaler, og afholdt undervisning for mere end 5.000 mennesker igennem mere end 20 år på retræter og kursusforløb.

Som deltager har du udover fordybelsestræningen på retræterne, supervision med Heinrich via mail, telefon, Skype og personlige sessioner.

Der optages kun 12 kursister årligt på de enkelte uddannelser.

Har du spørgsmål til form og indhold på uddannelser  kontakt da venligst
uddannelsesleder & hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på mail:

hj@heinrichjohansen.dk