Grunduddannelse i Mindfulness & Meditation

Mindfulness & Meditation – en personlig & faglig vej i livet.

Vores eksklusive Grunduddannelse hviler på et holistisk fundament og er for dig der er kaldet til at gå vejen selv med ønsket om at leve et autentisk og levende liv fra dit hjertes inderste.

Individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb bestående af retræter og enesessioner  i tæt sparring med uddannelsesleder Heinrich Johansen igennem hele uddannelsen.

Som deltager får du eksklusiv adgang til Heinrichs Johansens 28 års erfaring med meditation og mindfulness træning, der hviler på mere end 25.000 timers egen praksistræning og mere end 1000 dage i retræte, 6 års uddannelser indenfor meditation og mindfulness, 2 års uddannelse indenfor integrativ dynamisk psykoterapi og kybernetisk psykologi, flere års kurser og uddannelser indenfor coaching, yoga og Qi Gong med mere.

Heinrich har undervist på mere end 50 MBSR kurser, uddannet mere end 100 instruktører med vidt forskellige faglig baggrunde, har undervist i 8 år på forskningsprojekter med mindfulness og meditation på landets største hospitaler, og ikke mindst undervisning af mere end 5.000 mennesker igennem mere end 20 år.

Som deltager på denne uddannelse har du eksklusiv adgang til løbende sparring med Heinrich via mail, telefon, Skype og personlige sessioner.

Efter Grunduddannelsen kan du bl.a. fortsætte din udvikling på Master forløbet eller Mindfulness & Meditations Instruktør med mere.
Kontakt os for de forskellige muligheder.

 

Løbende opstart. Kontakt os herom.

En uddannelse med gennemgående fokus på meditativ fordybelse og frisættelse, indre forvandling og solid forankring i hele livet.

Selvberoelse, selvomsorg, selvindsigt og selvbefrielse, ses som veje ind i essens og som selve kilden hvorfra livet udfoldes i sandhed, kærlighed og frihed, hvad det må være for dig og dit hjerte.

Kom til foredrag og workshops og mød hovedunderviser og uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.
Læs mere her.

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes kraftfulde livtag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner, som er kaldet til en dedikeret rejse ind i livets dybder og højder.

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget Grunduddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Varighed mellem minimum 10 måneder og maksimum 18 måneder.
 • Ene sessioner og retræter.
 • Alene stilheds retræte på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i først og fremmest Fokuseret og Åben opmærksomhed.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, Tonglen, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Essens:
Øvelser og bevidstheddelinger der peger ind i Essens, herudner ritualer og ceremonier i naturen.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum to år fra uddannelsens opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur og aflevere den skriftlige opgave.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Pan Birk Johansen.

Assisterende / gæste underviser udvalgte retræter.

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Priser og betaling:

Kontakt os for priser.

Legat:
Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på Grund uddannelsen så længe pladser haves.

Ansøgningen skal indeholde:

   • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
   • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
   • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
   • om du deltager som privat- eller fagperson.
   • andet du måtte finde relevant for optagelse.


Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

 

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til  uddannelsen og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt beløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest beløbet til indbetaling.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Kursussteder:


Huset Ved Søen syd for Silkeborg.

Strandgården og Gomde på Helgenæs.

 

Fravær:

Tilmelding til de enkelte retræter og moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der udleveres kun uddannelsesbevis  ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

Uddannelseslederen forbeholder sig retten til at vurdere om en deltager er egnet til både at fortsætte og færdiggøre uddannelsen og undervise andre. Såfremt uddannelseslederen har indtryk af at deltageren ikke står personligt / fagligt solidt nok til at varetage en undervisning på forsvarlig måde, vil uddannelseslederen havde det endelige ord ifht. at beslutte om deltageren er egnet/ikke egnet, og dermed dels at kunne afholde sit undervisningsprojekt og dels kunne modtage endeligt uddannelsesbevis.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på:

pan@firekeeper.dk