Mande Mentor & Coach Uddannelse


Eksklusiv uddannelse kun for mænd

Bliv Mande Mentor & Coach, på Danmarks eneste uddannelse kun for mænd.

Meditation – Maskulinitet – Åndskraft – Indre lederskab – Livsformål

En uddannelse for dig som er kaldet til at at vække dit menneskelige potentiale og kultivere det bedste af dig selv, for at støtte drenge, unge og voksne mænd til gennembrud på deres indre dannelsesrejse og sande livsvej.

Måske du allerede er underviser, behandler, skolelærer, pædagog, konsulent, coach eller lignende, og brænder for at gå dybere i arbejdet med dig selv, drengens og mandens udvikling, og er bevidst om at for at støtte andre, må du “gå vejen selv”.

Du kan starte med et åbent retræte, eller Firekeeper forløbet, inden du beslutter dig endeligt for den fulde Mentor & Coach Uddannelse.

Løbende optagelse – kontakt  mig for dialog om opstart og indhold for dit forløb.

 

 

 • 1-årig Grunduddannelse / Firekeeper forløb, over 15 undervisningsdage. (Åbent for alle).
 • 2-årig Mande Mentor & Coach Uddannelse over 30 dage til (inkl. 15 dages Grunduddannelse).
 • 3-årig Master Mande Mentor & Coach Uddannelse over 42 undervisningdage til Mande Mentor & Coach (inkl.  30 dages Mentor & Mande Coach Uddannelse).

Du kan vælge at tage et skridt af gangen, startende med Grunduddannelse på 15 dage over en periode på et år.
Grunduddannelsen er åben for alle, også for deltagere der ikke ønsker at fortsætte frem mod at blive Mentor & Coach.

Mød underviser til Foredraget “Mandens Vej”.
Læs mere her.

Kontakt

Mail til Heinrich Pan for mere information og uddybende samtale om forløbet på pan@firekeeper.dk.dk

 

Indhold

“Et frem for alt; vær sand mod dig selv, så følger det så vist som nat på dag, at du bliver ikke falsk mod nogen mand” –  William Shakespeare.

Uddannelsernes handler om at du først og fremmest arbejder med dit eget fundament, din egen kerne, integritet og autenticitet, som den mand og det menneske du er. Og dybere ønsker at være for at leve i overensstemmelse med din sandhed og dit livskald.

Mand!
Kender du dette?
Længslen efter at leve i vågen frihed fra dit hjertes inderste ild?
At leve fra dit livsformål, dit dybeste kald, og leve dit liv med autenticitet og integritet fra din sande kerne?
Længslen efter dyb og intens kærlighed, intimitet og ægthed i dit parforhold og relationer i livet generelt?

Du arbejder intenst både alene, i mindre grupper og i den fælles cirkel, med at;

 • lære at stille de væsentligste spørgsmål for selvindsigt og at vågne dybere i hjertet.
 • overgangstier, ritualer, ceremonier.
 • oplæg og dialog.
 • meditation, åndedrætsteknikker og forskellige former for nærværstræning.
 • lære opbygge et individuelt eller gruppeforløb for andre mænd.
 • genkende egne og andres iboende potentiale og unikke talent som det menneske de er.


Temaer på uddannelserne:

 • at vække, eje og stå i din kraft, kende og stå ved dine grænser,
 • vovemod & vildskab, visdom, vilje & valg,
 • pleaser mentalitet og “mr. nice guy”,
 • polaritet & sexualitet, større dybde, intimitet, ægthed, kærlighed og frihed i dit parforhold og relationer generelt,
 • afbalanceret maskulinitet & kraftfuldhed og ubalancerede kollaps & macho kontrol,
 • iboende femininitet, sårbarhed og “indre kvinder”,
 • indre kriger, elsker, magiker, konge, vildmand og andre arketyper,
 • vågne & vilde, milde & modige mande hjerte,
 • længsler & drømme, frygt & modstand,
 • indre bevidst lederskab og navigering i privatlivet, faderskabet, parforholdet og arbejdslivet,
 • søn/far, far/søn relation,
 • mandens fysiske og mentale sundhed og trivsel,
 • mande ritualer, overgangsriter og ceremonier,
 • sjæl & åndelighed, mission og livsformål, som den mand du er,
 • samt hvad du som mand ellers måtte have på hjertet for at kunne stå mere fri som dig og støtte andre til det samme.

Formålet er at vi som mænd med mod, kraft og sårbarhed, tager fuldt ansvar for vores eget indre bevidste lederskab, så vi direkte og inddirekte kan tjene vores partnere, familier og hele vores liv som helhed, ud af frihed og med nærvær, klarhed og kærlighed. Først og fremmest ved at være vores autentiske selv.

Udesidninger (Quest) indgår som gennemgående ritualer og det er muligt at lade længerevarende Vision- og Nature Quest indgå i sit forløb.

Forvent at blive set, mødt og udfordret – og ikke mindst have fordybende og glædesfyldte dage i et særligt “sacred” selskab med andre mænd, der vil vågne i hjertet og træde ud i livet med større kraft og sandhed om hvem de er, og hvordan de vil leve deres liv og kald og dybeste livsformål ud i frihed i denne verden.

Undervejs opdager du dine egne helt unikke evner og talenter, og du erfarer at det er værd at tage rejsendybere  ind i dig selv og videre ud i livet som Mentor & Coach for andre.

Som en del af uddannelsernes afslutning, afholdes et individuelt Mentor & Coach forløb man modtager supervision på, samt skriver 3 sides opgave om.

Du skal committe dig til en daglig meditationspraksis på minimum 15 minutter i sit igennem hele uddannelsen.

Mellem modulerne er der individuel coaching, træning, forberedelse, procesudvikling og fordybelse.

 

 

Opbygning

Uddannelserne består moduler afholdt som 24 timers, 3, 4, og 5-dages retræter, ene-sessioner, dags- og aftenundervisning, samt svedehytter og Udesidninger (Nature & Vision Quest).

Du skal årligt deltage i mindst to 3-dages Mande Retræter, have mindst to enesessioner /supervision.

Du kan booke en ene-session, deltage i et enkelt retræte, workshop eller Åbent Hus / Foredrag, for at erfare om det er det rette for dig, at søge om optagelse i et af forløbene.

Klik her og se Kalender for kommende retræter og øvrig undervisning.
Der kan vælges frit imellem næsten alle udbudte arrangementer der løbende opdateres.


Priser

Kontakt os for priser.


Optagelse

Dit fulde forløb med opstartsdato, sammensættes sammen med undertegnede.

Du søger om optagelse til din valgte uddannelse, ved at sende undertegnede en mail og beskrive din dybeste motivation for deltagelse.

Tilmelding til de enkelte retræter / moduler og samlet forløb er bindende.

 

Underviser

Hovedunderviser er Heinrich Pan Birk Johansen.
Diverse gæsteundervisere kan løbende blive inviteret ind.

Jeg har siden 1994 arbejdet professionelt med andre mennesker med særligt fokus ind i drengens og mandens udvikling og opvågning.
Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog med speciale i psykologisk og filosofisk dannelse, har diverse terapeutiske kurser, coach, meditations- og mindfulness uddannelser bag mig, samt har igennem de seneste 15 år gennemgået en lang række mande (Kriger) ritualer og ceremonier, bl.a. ud fra oprindelige kulturers overgangsriter.
Har de sidste 16 år afholdt lederuddannelser, mindfulness- og stresscoach uddannelser samt lange spirituelle forløb, herunder Vision Quest.

Igennem hele mit voksne liv, har jeg arbejdet bevidst med drengens og mandens vej, hans identitet og bevidsthedsudvikling fra at være dreng til ung mand og gennemgå livets overgangsfaser. Jeg har bl.a. rejst verden rundt og undersøgt forskellige mandekulturer og gennemgået “mande/kriger ritualer” indenfor forskellige traditioner. For at “komme nærmere noget” som er sandt for mig og kunne leve i indre frihed ud fra den sandhed.

Det hele handler for mig om at få inspiration og være i en åben undersøgelse af hvem manden, mennesket og mulighederne er, i dette NU. Og ikke om at komme frem til en konkret definition af hvad det vil sige at være mand, at være sig selv, man så skal leve stereotypt efter.

Kontakt

Mail til Heinrich Pan på pan@firekeeper.dk