Master i Mindfulness & Meditation, Natur & Essens

Mindfulness & Meditation, Natur & Essens – en personlig, spirituel & faglig vej i livet.

Vores Master Uddannelse hviler på et holistisk fundament med afsæt i naturen, og er for dig der er kaldet til at gå vejen selv med ønsket om at leve et autentisk og levende liv fra dit hjertes inderste.

Uddannelsen er på 31 dage og er bygget op over syv weekendmoduler af 3 dage samt to 5-dages stilhedsretræter.

 

Løbende opstart. Kontakt os herom.

En uddannelse med gennemgående fokus på meditativ fordybelse og frisættelse, indre forvandling og solid forankring i hele livet.

Selvberoelse, selvomsorg, selvindsigt og selvbefrielse, ses som veje ind i essens og som selve kilden hvorfra livet udfoldes i sandhed, kærlighed og frihed, hvad det må være for dig og dit hjerte.

Hvis du ikke er klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme,
kan du deltage på et enkelt modul / retræte, og således prøve af om vores undervisning er den rette for dig.
Fortsætter du på uddannelsen vil retræten tælle med som et modul.
Læs mere om de enkelte moduler / retræter her.

Kom til foredrag og workshops og mød hovedunderviser og uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.
Læs mere her.

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur.

I undervisningen vægtes kraftfulde livtag med nuet som det ER. Gennem bevidst nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i live. Øjeblik efter øjeblik.

Åben for både private deltagere og professionelle fagpersoner, som er kaldet til en dedikeret rejse ind i livets dybder og højder.

Uddannelsens indhold – kort oversigt:

 • Personlig opbygget Master Uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Varighed mellem minimum 18 måneder og maksimum to år.
 • Mindst 31 fulde undervisnings dage med mulighed for valg imellem alle udbudte kurser og retræter.
 • Heraf minimum to 5-dages gruppe stilhedsretreats.
 • Alene stilhedsretreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.
 • I alt minimum 130 timers undervisning over minimum 28 dage.

Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i først og fremmest Fokuseret og Åben opmærksomhed.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse, Tonglen, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig i os, igennem direkte sansning og oplevelse.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Essens:
Øvelser og bevidstheddelinger der peger ind i Essens, herudner ritualer og ceremonier i naturen.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder hver deltager et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserollen mv.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af mindst 6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Litteratur:
Længere nede på siden er nævnt obligatorisk og anbefalet litteratur.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse. Som deltager har man maksimum to år fra uddannelsens opstart til at færdiggøre al obligatorisk undervisning, læsning af litteratur og aflevere den skriftlige opgave.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere
verden”. (Pema Chodron)

Uddannelsesleder og undervisere:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Pan Birk Johansen.

25 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Læs mere om Henrich Pan Birk Johansen her.

Assisterende / gæste underviser:

Bente Ravn.  MBSR mindfulness instruktør og Manuvision kropsterapeut mm.
Evt. flere gæsteundervisere kan blive tilføjet.

Overblik – datoer og tider:

Uddannelsen består af minimum 31 dages undervisning fordelt over minimum 18 måneder og maksimum 24 måneder.

Ud af de samlede 31 dages undervisning man selv sammensætter i samarbejde med uddannelsesleder, skal der deltages i minimum to 5-dages stilheds retreats. Der kan herudover  vælges imellem de løbende udbudte kurser og retræter.

Herudover kan bl.a. vælges fra nedenstående 4-dages moduler på Strandgården og Gomde, samt retræter Natur meditation og forløb i MBSR 8-ugers stressreducerings programmet.

Retræter og moduler med samme titel, kan med fordel tages flere gange, da indholdet altid variere fra år til år.


Opvågnings Gruppe:

Du kan også blive en del af Opvågnings Gruppen som en del af din uddannelse, hvis du er dybt kaldet til det.
Læs mere om gruppen her.

Få det fulde overblik i kalenderen for valg af dine muligheder her.

Retræter / Moduler på Helgenæs:
3 og 4-dages moduler med grundlæggende fordybelse og praksistræning med valgfri internat og fuld forplejning:
Torsdage til søndage den:

19 – 22. august 2021.
Naturen mit hjerte.
4-dages retræte med primært fokus på natur og sekundært på stilhed.
Læs mere her.

28 – 31. oktober 2021.
Meditation & det indre lederskab (Kriger & Offer).

Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, natur og essens.
Læs mere her.

21 – 23. januar 2022.
Frisat Livfuldhed.

Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, natur og essens.
Læs mere her:

29. april – 1. maj 2022.
Et frygtløst hjerte.

At frisætte svære tilstande.
Grundlæggende fordybelse og praksistræning i meditation & mindfulness, natur og essens.
Læs mere her.

Datoer for 5-dages Stilheds Retreat på Gomde på Helgenæs:
9 – 13. juni 2021 og 16 -19. juni 2022.
Primært fokus på stilhed og sekundært på natur.
Onsdag med start fra kl. 14:30 frem til søndag kl. 15:00.
Læs mere her.

Flere retræter for 2022 og frem annonceres løbende.

Tilmelding til de enkelte retræter / kurser / moduler er bindende, og eventuel ændring kan kun ske efter særaftale med uddannelsesleder.


Priser og betaling:

Prisen for uddannelsens moduler og retræter udgør fra ca. kr. 33.000,- .

Prisen varierer desuden efter hvilke moduler man sammensætter for at opnå de minimum 28 dages obligatoriske undervisning.

Ved betaling for den fulde uddannelse ved tilmelding, fratrækkes 10% i rabat for selve undervisningsafgiften.

Legat:
Private selvbetalere der ikke kan fradragsberettige uddannelsesafgiften gennem eget firma, eller får den dækket af sin arbejdsgiver, kan ansøge om legat med prisreducering på selve undervisningsafgiften. Kontakt os gerne herom.

Grundpriser for modulernes undervisning:

   • 3-dages retreats 3.750,-.
   • 4-dages retreats kr. 5.000,-.
   • 5-dages stilheds retræte kr. 5.500,- + obligatorisk forplejning og overnatning.
   • 3-dages Opvågnings Retreats kr. 3.125,-


Døgnpriser for overnatning & forplejning på Strandgården og Gomde
:
Eget telt i haven kr. 125,-.
Sovemadras i stor sovesal på 75 kvm kr. 125,-.
Delt dobbeltværelse med en af samme køn, kr. 225,-.
Eneværelse kr. 325,-.

Overnatningønsker fordeles efter først-til-mølle i forhold til tilmeldingstidspunkt.

Fuld forplejning, økologisk/biodynamisk vegetarisk/vegansk buffet til morgen, middag og aften samt fri snacks, frugt, te og kaffe, koster kr. 500,- per døgn.

Ellers kan man også selv sørge for sin forplejning. Der er køkken og køleskabe til fri afbenyttelse. Bemærk at tilkøb af fuld forplejning er obligatorisk på 5-dages stilhedsretræter, da der her ikke vil være mulighed for selv at lave med.

(Der tages forbehold for prisstigning på overnatning og forplejning i takt med at  kursusstederne øger deres priser).

Der er to døgn på 4-dages moduler, tre døgn på 4-dages moduler og 4 døgn på 5-dages stilhedsretræte.

(Alle priser tillægges moms for momspligtige).

Ratebetaling:

Der kan betales i rater der dækker et eller to moduler af gangen:

Rate 1 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 1+2 og udgør desuden depositum.
Rate 2 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 3+4.
Rate 3 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 5+6
Rate 4 udgør kr. ?,- og dækker sit valgte modul 7+8

I ratebetalinger inkluderes eventuelt tilkøb af forplejning, men ikke for tilkøb af overnatning, da der afregnes særskilt for overnatning ved ankomst til de enkelte moduler og retræter.

Betalingsfrister for rater:

Rate 1 senest 8 dage efter tilmelding og senest 8 dage inden første modul.
Resterende rater betales senest 6 uger inden de enkelte moduler, dog betales rater for 5-dages stilhedsretræte senest 12 uger inden retræten.

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på Master uddannelsen så længe pladser haves.

Ansøgningen skal indeholde:

   • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
   • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
   • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
   • om du deltager som privat- eller fagperson.
   • hvilke moduler du ønsker at deltage på.
   • om du ønsker dobbeltværelse, eneværelse, sovesal eller eget telt på retreats og modulerne.
   • hvordan du ønsker at betale (det hele på en gang eller over rater).
   • andet du måtte finde relevant for optagelse.


Ansøgning mailes til kontakt@heinrichjohansen.dk

 

Til- og frameldingsbetingelser:

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Kursussteder:

Huset Ved Søen, nær Silkeborg.

Strandgården og Gomde, på Helgenæs

Fravær:

Tilmelding til de enkelte retræter og moduler er bindende.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må påregnes udgift forbundet hermed.

Der må være op til 10% fravær i alt på modulerne.

Der må ikke være fravær på 5-dages retreats samt ene-retreatet.

Der udleveres kun uddannelsesbevis  ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelsesleder Heinrich Birk Johansen.

Transport:

Vi er behjælpelige med at arrangere samkørsel til det første modul på Strandgården. Herefter kender man hinanden og kan selv arrangere fællestransport til de kommende moduler.

Litteratur:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Mindfulness og meditation i liv og arbejde.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Den danske udgave hedder “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.

Enkelte nye titler kan blive tilføjet.

Uddannelseslederen forbeholder sig retten til at vurdere om en deltager er egnet til både at fortsætte og færdiggøre uddannelsen og undervise andre. Såfremt uddannelseslederen har indtryk af at deltageren ikke står personligt / fagligt solidt nok til at varetage en undervisning på forsvarlig måde, vil uddannelseslederen havde det endelige ord ifht. at beslutte om deltageren er egnet/ikke egnet, og dermed dels at kunne afholde sit undervisningsprojekt og dels kunne modtage endeligt uddannelsesbevis.

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Pan Birk Johansen på:

pan@firekeeper.dk