Basis & Master Instruktør Uddannelser

En personlig & faglig vej i livet

Evidensbaserede øvelser – Neurovidenskab – Traditionel visdom.

Eksklusivt tilrettelagt uddannelse bestående af blandt andet retræter og enesessioner under vejledning af uddannelsesleder Heinrich Johansen.

Vores uddannelser har været udbudt gennem 15 år og er for dig som ønsker at “gå vejen selv”, for at blive en autentisk underviser der med åbent sind og hjerte og vågent nærvær, formidler mindfulness og meditation med solid faglighed.

Her lærer du at undervise i teknikker og metoder til meditativ fordybelse, selvberoelse, selvaccept, selvindsigt og selvudvikling, samt forebyggelse og reducering af stress og stressrelaterede lidelser.

Løbende opstart.
Kontakt os herom.

 

 

Som deltager får du eksklusiv adgang til Heinrich Johansens 25 års erfaring med meditation og mindfulness træning, der hviler på mere end 20.000 timers egen praksistræning, mere end 1000 dage i retræte, og 6 års uddannelser indenfor meditation og mindfulness.

Heinrich har undervist på mere end 50 MBSR kurser, uddannet mere end 100 instruktører med vidt forskellige faglig baggrunde, har undervist i 8 år på forskningsprojekter med mindfulness og meditation på landets største hospitaler, og ikke mindst undervist mere end 5.000 mennesker igennem mere end 20 år.

Uddannelsen tilgodeser din allerede eksisterende erfaring indenfor mindfulness og meditation, samt det / de områder du ønsker at undervise indenfor efter endt uddannelse.

Åben for alle, både private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker.

Der optages kun 12 kursister om året.


Kontakt:

Heinrich Birk Johansen:

hj@heinrichjohansen.dk

 

Indhold & overblik:

 • Personlig opbygget uddannelse i samspil med uddannelsesleder.
 • Løbende opstart.
 • Basis Uddannelse med varighed mellem minimum 10 og maksimum 14 måneder. Mindst 12 dages retræte undervisning.
 • Master Uddannelse med varighed mellem minimum 14 måneder og maksimum 18 måneder. Mindst 18 dages retræte undervisning.
 • Enesession og tlf.samtaler.
 • Alene stilheds retreat på minimum 36 timer.
 • Undervisningsprojekt.
 • Skriftlig opgave.


Er du ikke klar til at tilmelde dig hele uddannelsen med det samme?
Så anbefaler vi dig at deltage på et retræte og prøve om vores undervisning er den rette for dig.
Fortsætter du herefter på uddannelsen, vil retræten tælle med som dit første modul.
Læs mere om retræter her.

 

Formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker, efter endt uddannelsesforløb kan undervise i grundlæggende eller videregående mindfulness & meditation i f.eks. sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på åbne kurser eller enesessioner.

Vi vægter at deltagerne gennem intensiv retræteproces, egentræning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt og erfaring med mindfulness, meditation og det bevidste vågne nærvær.
 • Fordyber mindfulnessindstillingen og nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise i kropsforankret mindfulness & meditation med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser. Integration kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, i sin essens, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv – i relation til sig selv og andre mennesker.


Fundament:

At undervise i mindfulness handler først og fremmest om at instruktøren “går vejen selv”, så mindfulness som bevidst nærvær i sind, krop og hjerte, er integreret i underviseren selv.

Dette betyder at man som deltager på uddannelsen, dedikerer sig først og fremmest til sin egen personlige proces og træning, som selve fundamentet for at kunne udvikle sig fagligt og videregive mindfulness både etisk og professionelt til andre.

Essensen som underviser er at støtte kursisten i at lytte indad mod egen iboende visdom og invitere til selvudforskning, fremfor at dosere viden, teorier og gode råd.

Uddannelsen ligger i høj grad op til egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens kompetence i underviseren.

Integration af mindfulness i sig selv som menneske, praktiserende og underviser, handler om at det man føler ægte i sit hjerte, også er det man siger og gør i handling. I relation til sig selv og andre mennesker.

Således er det at erhverve sig mindfulness teknikker og redskaber sekundært i forhold til underviserens egen rejse ind i sit personlige liv og essens som menneske. For herfra at skabe et undervisningsrum der holdes fra egen autenticitet og en dybere integreret forståelse af mindfulness som bevidst væren og helhjertet åbenhed.

Fokus ligger på at undervise “i mindfulness, fra mindfulness”.

Uddannelsen bygger på blandt andet øvelser fra internationale forskningsprogrammer og intervention, herunder 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA, samt forskning og programmer indenfor kultivering af medfølelse og selv-omsorg etc.

Hertil øvrige meditationsteknikker og veje til fordybelse fra andre retninger og skoler.

Det er muligt at tilkoble meditationer og tilgange fra forskellige spirituelle traditioner hvis dette er ønsket.

Dele af undervisningen foregår i naturens rum, således at man som kommende instruktør kan inddrage naturen i sin egen undervisning.

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

 


Indhold:

Grundlæggende og videregående Mindfulness Praksis:
Træning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed. Også kaldet Shamatha, Vipassana og Choiseless awareness mm.

Heartfulness:
Træning i empati, Metta (kærlig-venlighed), Karuna (medfølelse), Videregivelse og self-compassion (egenomsorg) m.m.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse, bl.a. yoga og qi-gong mm. Det er meditativt movement, der fører os “hele cirklen rundt”; igennem det dynamiske til hvile og stilhed, i fri bevægelse hvor vi relaterer til os selv og livet i alle de afskygninger det viser sig gennem os.

Natur meditation:
Introduktion til naturen som meditativt praksisrum, naturen som healingsrum, naturen som en vej ind i dybere selvberoelse og bevidst væren i essens.

Teachers Training:
At opbygge undervisningsprogrammer og at undervise enkeltpersoner og grupper i mindfulness.

Alene retreat:
Deltagerne afholder i f.eks. et sommerhus eller i naturen, et alene-retreat på minimum 36 timer.

Undervisningsprojekt:
I løbet af uddannelsens sidste del afholder et undervisningsprojekt på 20 timers undervisning ( 1 x 20 timer eller 2 x 10 timer), med en selvvalgt målgruppe. Projektet danner grundlag for den efterfølgende skriftlige opgave, samt handler om at opbygge et kursusprogram og at træne underviserrollen mv.

Skriftlig opgave:
6 A4 sider beskrivende dels mindfulness meditation generelt og personligt, og dels sit afholdte undervisningsprojekt.

Hjemmetræning:
Obligatorisk hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 30 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen.

Litteratur:
Se nederst på siden.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse.

Man har undervejs i uddannelsen mulighed for at begynde at undervise f.eks. på sin arbejdsplads,efter at man som udgangspunkt har gennemført mindst 6 dages retræte undervisning.

Selve undervisningsprojektet, der ligger til grund for den samlede vurdering og endelige godkendelse som uddannet underviser, påbegyndes efter aftale med uddannelsesleder.

“Det er det milde hjerte der har kraften til at transformere verden”.
(Pema Chodron)

 

 

Datoer og tider:

Kommende moduler / retræter:

 • 27 – 20. oktober 2023
 • 1 – 3. marts 2024
 • 12 – 14. april 2024
 • Efterår 2024 – TBA.

Fra fredag kl. 15:00 til søndag kl. 14:00.

Retræter tilføjes løbende.

Priser og betaling:

Basisuddannelse:

Private betalere:
Kr. 25.000,-.

Fradragsberettigede deltagere:

Kr. 30.000,- + moms.

Beløbene for Basisuddannelsen dækker 12 dages undervisning fordelt over 4 retræter af 3 dage i eneværelse og med fuld forplejning, 1 enesession af 60 minutter (personligt fremmøde eller via skype), samt 1 tlf.samtale og løbende sparring via mail.

Reducering i pris:

Der fratrækkes kr. 500,- per retræte ved overnatning i delt dobbeltværelse, eget telt, eller på sovesal.

Uddannelsen kan betales over tre rater.

 

Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen så længe pladser haves.

Der udbydes kun 12 pladser om året.

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • et foto af dig selv. (Sendes som vedhæftet fil).
 • evt. erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

 

Ansøgning mailes til hj@heinrichjohansen.dk

 

Kursussted:

Strandgården på Helgenæs

 

Til- og frameldingsbetingelser samt fravær:

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Fravær:

Tilmelding til de enkelte moduler er bindende og ændring kan kun ske efter aftale med uddannelsesleder.

Ved manglende deltagelse i moduler eller retreat (f.eks. ved sygdom), kan der være mulighed for at indhente det forsømte ved deltagelse på eventuelt kommende uddannelseshold/retreats, eller eventuelt gennem anden undervisning. Der må eventuelt påregnes udgift forbundet hermed.

Der udleveres kun uddannelsesbevis og retten til at kalde sig “Uddannet Mindfulness & Meditation Basis Instruktør”, ved gennemførsel af fuldt obligatorisk pensum, samt godkendelse af den skriftlige opgave mm. Læs mere under Retningslinjer nederst på siden.

Bemærk at nærværende uddannelse ikke er en MBSR 8-ugers instruktør uddannelse, samt at det ikke er et krav for optagelse at man har været på et MBSR kursus eller andet mindfulness kursus.

Det anbefales at have erfaring med mindfulness & meditation (men er ikke et krav), samt ikke mindst at have afstemt sine forventninger til uddannelsen med uddannelseslederen.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selvhåndtering af emotionelle tilstande.

Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.


Litteraturliste:

Obligatorisk:

Pema Chodron, “Når verden bryder sammen”.
Jon Kabat-Zinn, “Mindfulness for begyndere”.
Thupten Jinpa, “Et frygtløst hjerte”.
Saki Santorelli, “Heal thy Self”. Dansk udgave “Bliv hel”.

I øvrigt anbefales:

Pema Chodron, “Meditation – din nøgle til et fredfyldt sind”.
Pema Chodron, “Veje til frygtløshed. Om at møde de steder der skræmmer dig”.
Jens-Erik Risum (Satyarthi), “Nærværsmeditation”.
Jes Berthelsen, “Empati, det der holder verden sammen”.
Jack Kornfield, “A path with heart”.
Jack Kornfield, ” The wise heart”.
Thich Nhat Hanh, “Fred er vejen”.
Richard J. Davidson, “Din hjernes følelsesmæssige liv”.
Jon Kabat-Zinn, “At leve med livets katastrofer”.
Christopher K. Germer, “The mindful path to selfcompassion”.
Lars Damkjær, “Mindre stress, mere nærvær”.
Mingyur Rinpoche, “Glæden ved at være til”.


Retningslinjer for instruktører:

 1. Undervis kun i dine kernekompetencer. Sørg for at optimere din viden om de behandlings- og undervisningsfelter du arbejder med.
 2. Undervis ikke op til dit praksisloft eller i det mest avancerede du ved.
 3. Undervis kun i praktikker du selv har langvarig erfaring med via egen-praksis og er helt hjemme i selv.
 4. Nævn dine kilder; hvor du har øvelserne fra, hand-outs, citater, litteratur osv.
 5. Efterlev i praksis det du underviser i. Walk the talk.
 6. Vær opmærksom på dine projektioner på klienter/kursister.
 7. Bind ikke kursisterne til dig/gør dem afhængige af dig.
 8. Vær omhyggelig med at fortsætte din egen praksis, inklusiv egen-supervision, kurser og retreats mm.
 9. Henvis til andre ved terapeutiske/spirituelle åbninger.
 10. Hvil i din egen integritet – vær dig selv og vær ægte i menneskelig kontakt uden at det bliver privat eller selvcentreret.

(Kilde: Skolen for Anvendt Meditation).

Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på:

hj@heinrichjohansen.dk