Natur & Essens Terapeut

En personlig & faglig vej i livet

“Naturen mit hjerte. Jeg ved ikke hvor jeg ender og du begynder. Kun at vi er et”.

Basis- eller efteruddannelse for dig som arbejder med mennesker, og ønsker at være et med naturens essens,

Opstart 13. maj 2022.

Afholdes i Søhøjlandet og på Helgenæs.
7 dages undervisning  over 4 moduler.

 

 

Undervisningen bygger på neurovidenskab, traditionel visdom og egne erfaringer med naturens essens.

“At være i svingning, resonans og enhed, med din indre natur og naturen omkring dig, er fundamentet for det vi deler på uddannelsen”:

Uddannelsen hviler på et holistisk fundament, og er for dig som ønsker at “gå vejen selv”,
og blive en autentisk og levende naturterapeut, der fra dit eget hjertes ro og dybe nærvær, formidler naturens essens til andre mennesker.

Her vægtes din direkte erfaring af indre essens og naturens væsen i et, fremfor mental forståelse og teoretisk viden.

Kun 16 pladser udbudt.

 

 


Kontakt:

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på:

hj@heinrichjohansen.dk

 

 

 

Bevidsthed – nærvær – stilhed – sindsro – medfølelse – kraft – krop – natur – essens:

Selvberoelse, selvomsorg og selvindsigt, ses som veje ind i stilhedens essens, og som selve kilden hvorfra undervisningen faciliteres og livet naturligt udfoldes.

I undervisningen vægtes væren i nuet som det ER, i et med naturens sanselige kraft.

Gennem bevidst naturligt nærvær, stilhed og bevægelse, humor, hjertemod og mildhed, kan vi igen og igen opdage muligheden for at være fuldt ud i livet. Øjeblik efter øjeblik.

Vi vil lære om vores indre liv, lære at forstå os selv på dybere planer, gennem naturens evne til at kommunikere klart og direkte til os, når blot vi formår at lytte og se gennem vores normale mentale vanefiltre.

Vi arbejder med blandt andet:

 • De 5 elementer erfaret gennem kroppen og naturen
 • Natur Qi Gong
 • Den naturlige kropsbevidsthed og grounding
 • Den terapeutiske natur cirkel
 • Indre og ydre landskabers terapeutiske fortælling og forvandling
 • Naturens hellige gral
 • Naturens og menneskets eventyrlige arketyper
 • Stillevandring og fredfyldt livfuldhed
 • Det meditative, autentiske relationsarbejde
 • Natur og sand bevidsthed


Naturen ER nærvær, ER bevidsthed. Derfor heales vi og får visdomsfulde indsigter, når vi er tilstede i naturen.

 

 

Oplevelsen af at høre til naturen og ikke adskilt fra den, minder os om at livet er større end vores betingede selvs til tider begrænsede opfattelse af sig selv, og den helhed vi er inkluderet i.

Alt naturen ønsker fra os, er vores opmærksomme nærvær og sansende kontakt og indgå i et dybere sjæleligt møde med vores essens og hele vores væsen.

Uddannelsens formål:

At private deltagere og professionelle fagpersoner der arbejder med andre mennesker, efter endt Basis- & Efteruddannelsesforløb, kan undervise i natur & essens terapi, i sit daglige arbejde med en allerede velkendt målgruppe, på egne åbne kurser eller i en-til-en sessioner.

At deltagerne gennem intensiv træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig og faglig indsigt i natur terapi og det meditative nærværsrum i sig selv og væren et med naturen.
 • Fordyber nærværsgraden, empatisk kontakt, medfølelse og samhørighedsfølelse med sig selv og andre.
 • Udvikler formidlings- og faciliteringskompetence i forhold til at videregive og undervise natur terapi med et åbent sind og hjerte.
 • Udvikler egen integration som menneske og underviser.

 

“Når jeg på en særlig måde er i kontakt med det ukendte og stille i mig selv, når jeg måske er i en art ændret bevidsthedstilstand, så er lige meget hvad jeg gør og siger kendetegnet af healing. Her er selve mit nærvær forløsende og hjælpsomt for den anden.”
(Carl Rogers)

 


Indhold:

Grundlæggende og videregående natur terapeutisk mindfulness & meditations praksis:
Fordybelsestræning i Fokuseret, Åben, Panoramisk og Hvilende opmærksomhed i et med naturen.

Heartfulness:
Træning i empati, medfølelse, Videregivelse, samhørighed og self-compassion (egenomsorg) mm.

Kropsbevidsthed:
Øvelser og energiarbejde som støtte til den meditative fordybelse og inderlig kontakt med naturen.

Teachers Training – formidling:
Handler om at opbygge et enkelt og virkningsfuldt undervisningsprogram, til enkeltpersoner og grupper.

Alene dagsretreat:
Deltagerne afholder i løbet af uddannelsen, et alene-dagsretræte på 8 timer i naturen.

Skriftlig opgave:
Opgaven består af tre A4 sider beskrivende sine personlige erfaringer med natur terapi, samt et skitseret formidlingsforløb.

Hjemmetræning:
Hjemmetræning i forskellige mindfulness teknikker og meditative metoder i minimum 15 minutter dagligt i snit i løbet af uddannelsen anbefales, samt arbejde med de øvelser der introduceres på modulerne.

Uddannelsesbevis:
Bevis for gennemført uddannelse gives til deltagere der har afsluttet den fulde uddannelse med max 10% fravær. Der må ikke være fravær på Modul 2.

 


Datoer og tider for moduler:

Modul 1+2:
Forbindelse & Fordybelse:

 • 13. maj 2022 ved Silkeborg. Fra kl. 10:30 – 19:00.
 • 9 – 12. juni 2022 på Helgenæs. Fra torsdag kl. 15:00 til søndag kl. 14:00.

Modul 3+4:
Formidling & Forankring:

 • 26. august 2022 ved Silkeborg. Fra kl. 10:30 – 18:30.
 • 16. september 2022 ved Silkeborg. Fra kl. 10:30 – 18:30.


Priser og betaling:

Kr. 9.900,- for undervisningen.
Kr. 2.000,- for fuld forplejning og logi på Modul 2.
Kr. 11.900,- i alt.

4-dages retræten (Modul 2) på Helgenæs, er med fuld forplejning og overnatning i telt.

Der kan eventuelt bookes overnatning i ene- eller dobbeltværelse mod merbetaling.

På Modul 1, 3 og 4 medbringes egen forplejning.

For private betalere kan betalingen afdrages over 4 rater.

(Ovenstående priser tillægges moms for momspligtige).

 


Ansøgning om deltagelse:

Der tilbydes løbende optag på uddannelsen så længe pladser haves.

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivationsbeskrivelse for deltagelse – minimum 8 linjer.
 • erfaring med mindfulness, meditation, terapi eller lignende.
 • om du deltager som privat- eller fagperson.
 • andet du måtte finde relevant for optagelse.

 

Ansøgning mailes til hj@heinrichjohansen.dk

 


Uddannelsesleder og underviser:

Uddannelsesleder og hovedunderviser er Heinrich Birk Johansen.

28 års egen træning, kurser og retræter indenfor mindfulness og forskellige meditationsretninger, gi-gong, tai-chi og yoga.
6 års internationale anerkendte uddannelser til mindfulnesslærer, MBSR-instruktør og meditationsformidler.

Underviser på bl.a. Rigshospitalets 3-årige forskningsprogram 2010-12, ansat som forskningsunderviser på Skejby Sygehus fra 2014-18. Underviser endvidere på lederuddannelser, virksomhedsforløb, på skoler og institutioner, åbne kurser og retreats.

Har arbejdet personligt med natur essens terapi i mere end 30 år.


Kursussteder:

Gomde på Helgenæs, samt Huset Ved Søen nær Silkeborg.

 


Til- og frameldingsbetingelser samt fravær

Tilmelding til  uddannelse og de enkelte moduler er bindende.

Pladsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum/første rate senest 8 dage efter tilmelding.

Ved framelding senest 8 dage efter indbetalt kursusbeløb tilbagebetales beløbet, fratrukket depositum/første rate.

Ved framelding senere end 8 dage efter tilmelding, er hele rest kursusbeløbet til indbetaling.

Det forventes at man som deltager er i personlig balance og gerne har erfaring med mindfulness, meditation, terapi, eller på anden måde har erfaring med selv-håndtering af emotionelle tilstande.

Uddannelsesleder forbeholder sig retten til at sætte en deltagers uddannelse i bero eller afslutte denne, såfremt det vurderes at vedkommende ikke er i stand til at fuldføre denne. F.eks. på grund af stress eller sygdom.

Kontakt

Uddannelsesleder og hovedunderviser, Heinrich Birk Johansen på:

hj@heinrichjohansen.dk