Vision Quest

Hvad er dit livsformål, dit inderste kald og dybeste mening med dit liv?

Hvad er dit sande værdisæt at navigere dit liv efter?

Hvad er det væsentligste for dig, i dit liv?

Vision  Quest forløb for både mænd og kvinder og forløb kun for mænd.

 

Vision Quest (Livsformåls søgning i naturen ) i juni, august og september 2021.

Siden 2008 har jeg afholdt årlige Vision Quest forløb for søgende, byggende på oprindelige traditioners overgangsritualer og ceremonier, som jeg selv har gennemgået de seneste 15 år, samt på mit øvrige indre arbejde de sidste 25 år.

Kan du ikke deltage på selve questen i i juni, august eller september 2021, kan det eventuelt arrangeres anderledes.

Deltagelse i dette Vision Quest forløb, kalder på stor commitment grundet sin store intensitet og vil udfordre dig dybt ind i din oplevelse af hvem du er og ind i det liv du lever – og dybest set ønsker at leve, og er kaldet dybt til fra dit eget inderste.

Er du ikke klar til Vision Quest forløbet, kan en Nature Quest måske være det rette.
Læs mere her.

 

 

Formålet med Vision Quest er at den søgende gør sig klar til at modtage sit livsformål, sin sande vej i livet, som en klarhed over hvordan man fra sin essens, levet og handlet ud igennem sine værdier, er til tjeneste for andre mennesker og i livet som helhed.

Med andre ord, hvad er du i livet for at være, leve, dele og tjene?

I forløbet er indeholdt en stor del ophold i naturen, ceremonier og ritualer, samt meditation, faste og kortere udesidninger, som vital forberedelse til selve Questen.

Som udgangspunkt afholdes retræter og selve Questen (Udesidningen), i den smukke og kraftfulde natur på Helgenæs, men det er også muligt at arrangere det anderledes. Kontakt mig herom.

“Den der ikke kender sit sande livsformål, må gøre det til sit livsformål at kende det”.

Praktik

Vision Quest forløbet er for både mænd og kvinder, med retræter hvor selve questen afholdes, som både er for mænd og kvinder og quest retræter kun for mænd.

Forløbet består som udgangspunkt af minimum 8 dages retræte undervisning fordelt over to retræter, mindst 1 ene-session (gerne flere) og intens forberedelse på egen hånd med sparring undervejs. Men alle forløb tilrettelægges individuelt.

Forberedelse og integrering er af aller største betydning i en Vision Quest forløb.

Som udgangspunkt afholdes selve Questen for både mænd og kvinder  den 9-13. juni eller 18-22. august 2021 og kun for mænd den 16-20. juni og slut september 2021, men kan arrangeres anderledes, hvis det ikke er muligt at deltage her.

Forberedelse – Udførsel – Integrering

 • 3 eller 4-dages Opstarts & Forberedelse modul .
 • 5-dages retræte med indlagt 72 timers udesidning / selve Questen.
 • 3 eller 4-dages Opsamlings & Integreringsmodul.
 • Minimum 1 ene-session samt løbende sparring og udveksling via mail og telefon.
 • Program indeholdende fasteperioder, diæt, meditationer, ritutaler og ceremonier mm.

Priser

Fra kr. 10.000,- for private selvbetalere for hele Vision Quest forløbet med tre retræter og enesession.

Prisoversigten er for de forskellige retræter og sessions der udgør det samlede forløb på mindst 11 dage.
Vær obs på at da alle forløb tilrettelægges individuelt, er nedenstående prisliste kun til inspiration for et muligt forløb:

 • 3-dages mande retræte kr. 3.300 / 4.300,-.
  Hertil udgift til overnatning fra kr. 150,- for to nætter og evt. fuld forplejning til kr. 1.050,- for hele retræten.
 • 4-dages åbent retræte kr. 4.400,-.
  For både mænd og kvinder..
  Hertil udgift til overnatning og fuld forplejning.
 • Et 5-dages åbent retræte kr. 5.500,- hvor selve Questen afholdes.
  For både mænd og kvinder.
  Hertil mulig udgift til overnatning for 4 nætter og evt. udgift til forplejning, der er afhængig af hvor mange fastedøgn man skal have og dermed ikke spiser. Så mulighed for at deltage uden at skulle tilkøbe forplejning.
 • Ene-session kr. 1.000,- (for private betalere, kr. 1.200,- for fradragsberettigede).

(Moms tillægges for momspligtige)

Rabatpris ved samlet betaling for undervisning samt ene-session og sparring igennem forløbet udgør 10%  ved samlet betaling.

Der kan også betales i rater for hvert enkelt retræte og ene-session for sig.

Er du mand?
Så er muligt at deltage i 3-dages Mande Retreats som en del af dit Vision Quest forløb.
Læs mere her.

Om underviser / facilitator 

Min baggrund for at tilbyde Vision Quest er mere end 25 års erfaring med meditation og spirituel fordybelse med fokus på mandens rejse fra dreng til mand.

Men først og fremmest er det min egen Vision Quest, der kulminerede i Canadas bjerge og skove med bl.a. ørne, pumaer, slanger, bjørne og ulve som “nærmeste vidner” i 2007.

Efter flere års forberedelse fulgte et ekstremt intenst klargørings år med ugentlige fasteperioder, udesidninger, svedehytter, meditationer og afkald på mange af livets “normale goder og fornødenheder”.

Det hele kulminerede med 10 dage uden mad, indvielsesritualer og svedehytteceremonier, heraf et døgn også uden vand og gravet ned i jorden.

 

 

Questens afsluttende 3 døgns udesidning, var helt uden mad og drikke og med et krav om at holde sig vågen hele vejen igennem og ikke at forlade “the sacred circle” på bjerget, siddende med kun et tyndt lag tøj og et tæppe.

Slutteligt modtog jeg ørnefjeren som symbol på at have gennemført Vision Quest og have modtaget mit livsformål efter de 1000 af års gamle Apache og Lakota traditioner for Vision Quest for stammens unge krigere.

Det har taget mere end 12 år at integrere og omsætte de kraftfulde oplevelser fra selve Questen ind i mit daglige liv, da det betød store indre og ydre omvæltninger at gennemføre det intense forløb.

I 2015 gennemgik jeg en 7-dages shamanistisk Natur Quest (True Nature), som en del af den fortsat konkret integrering og fordybelse af rejsen ud i livet med mit livsformål.

Jeg har desuden siden 2007 fortsat med at være i kortere og længere retræteophold, udesidninger og Nature Quest,  i samlet mere end 200 dage, for at arbejde dybere og dybere med mit livsformål og måden at leve og handle det ud i livet på.

Siden 2008 haft jeg haft omkring 30 deltagere igennem kortere og længere udesidninger, Nature Quest og Vision Quest.

I dag er mit sande livsforløb gennemstrømmende i alt jeg gør – og er – som en evigt brændende ild, som pulsen og selve hjertets slag.

Visionen der strømmer igennem det hele er hjertets dybeste ønske om sandhed, tilgivelse og frisat liv, for alle levende væsener på alle planer.

Må ilden brænde i dit hjerte og vise dig vej.


For spørgsmål kontakt mig gerne direkte på:

pan@firekeeper.dk